Contact Us

ADEKUNLE AYOOLA AFRO-EURO INVESTMENT.

Legal Address: Obozowa 87 rog Deotymy 51 Warszawa Wola 01-433, Poland.

REGON:141581424;

NIP: 5213469226

Phone: +48-507-247-292

Email Address: office@afroeuro.pl

Location

Obozowa 87 rog Deotymy 51 Warszawa Wola 01-433, Poland.

Our hours

11:30AM to 19:00PM
Monday – Friday

Saturday:  11:30AM to 18:30PM

Contact us

Phone: +48-507-247-292
Email: office@afroeuro.pl